Formell presentation

Låt mig berätta hur jag arbetar…
Ett uppdrag startar med en kontakt med Gunilla Gruvstad. Kunden beskriver sitt behov av insats och därefter erhålls offert på det arbete som önskas. Den/de som ingår i insatsen bör veta vad beställningen omfattar. Denna öppenhet skapar vi i samband med första mötet.

Coachning/Personlig utveckling/Omställning
Coach och klient utformar ett mål. Verktyg som används anpassas till personlighet och utsatt mål. Arbetet som coach är aktuellt i samband med omställning på företag eller i organisationer. I övrigt kan det vara ganska skiftande innehåll.

Handledning
Handledning bedrivs både utifrån en psykodynamisk och också en språksystemisk grund.

All chefshandledning baseras på att ett ömsesidigt förtroende inledningsvis har uppnåtts.  Syftet är att stärka chefen i dennes roll.

Grupphandledning utformas utifrån verksamhetens och deltagarnas behov.

Arbetsmiljöutredning
Olika svårigheter rörande arbetsmiljön kan uppstå på en arbetsplats. Det finns då behov av en utredning. Denna genomförs i form av strukturerade intervjuer som ligger till grund för ett förslag till handlingsplan. Personalkonsulten är väl insatt i gällande lagstiftning och praxis inom området.

Utbildning
Utbildning anpassas till gruppens storlek och position i organisationen. Organisationens mål och deltagarnas förkunskaper påverkar utbildningen.

Stresshantering, psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering är ofta förekommande ämnen.

Arbetslivsinriktad rehabilitering
Inom det här området finns olika delar. Det kan handla om förebyggande insatser, utredning av rehabiliteringsbehov, rådgivning till chefer och insats som koordinator med avsikt att underlätta kontakter mellan chef, medarbetare och myndigheter. Personalkonsulten är väl insatt i gällande lagstiftning och praxis inom området.

Stresshantering
Inom stresshantering erbjuds föreläsningar eller samtalsserier för grupper eller medarbetare.

Ett uppdrag avslutas med ett samtal där man backar tillbaka till starten, reflekterar över stegen i processen och summerar nuläget.