Semestra i Lima/Sälen

Semestra på Kristinelund i Lima/Sälen
Fler bilder på  www.kristinelund.dinstudio.se

Gula huset

Gula huset

Röda huset

Röda huset

Gula huset

Gula huset interiör

Röda huset

Röda huset interiör

 

 

 

 

 Båda husen erbjuder 8 sängar  och eventuellt fler madrasser.