Curriculum vitae

Utbildningar

 • Konflikthantering T Jordan 2014
 • Diplomerad Bättre Arbetsmiljö – Handledare Prevent 2010, 2015 giltig i 5 år
 • Handledning och konsultation Uppsala universitet 45 Hp 2010
 • Beteendevetenskap 3 år Psykosyntesakademin 2000
 • Svensk legitimation sjukgymnast 180 Hp 1974
 • Sjukgymnastexamen Paris 1973

Anställningar

 • Drivit eget företag sedan 1988, på heltid sedan 2000
 • Stockholms läns landsting HR-specialist 1998-2000
 • Konsult personalutveckling och arbetslivsinriktad rehabilitering
  Samhall Resurs 1995-1998
 • Säljare Liko AB 1992-1995
 • Utbildare psykosocial arbetsmiljö, ergonomi och rehabilitering Omsorgsnämnden 1985-1992
 • Sjukgymnast SLL 1973-1985

Uppdrag
Jag arbetar med:

 • Chefer i handledning och coachning.
 • Medarbetare i coachning, personlig utveckling och krishantering.
 • Grupper i handledning och konflikter på arbetsplatsen.
 • Utbildning i psykosocial arbetsmiljö, stresshantering och arbetslivsinriktad rehabilitering.

I landsting har jag arbetat med omställningsarbete, handledning av landstingets personalhandläggare, psykosocialt omhändertagande vid omorganisation, utbildning av chefer i arbetslivsinriktad rehabilitering.

I kommuner har jag haft chefshandledning, chefscoachning, processhandledning i grupp inom socialpsykiatri, äldreomsorg samt förskoleverksamhet, arbetsmiljöutredning på gruppnivå, arbetslivsinriktad rehabilitering med individer, konflikter på arbetsplatsen m.m.

På privata företag har jag arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering och personalutveckling.

På LO har jag arbetat med chefshandledning och medarbetarcoachning.