Mina grundvärderingar

Medkänsla utvecklas genom att möta smärtan i sig själv och hos andra. Då kan sann empati utvecklas. Vi blir fria att ta ansvar respektera varandra och agera i en konstruktiv riktning.

Kvalitetssäkring
All insats kvalitetssäkras genom reflektion i slutet av varje grupp-/individsamtal. Konsulten själv har fortlöpande egen handledning i syfte att säkra sin egen insats i varje uppdrag.

Genomförande
Uppdraget utförs i balans mellan verksamheten och individens behov.

Nätverk
Gruvstad Personalkonsult samarbetar med ett nätverk av konsulter inom området handledning, hälsa och arbetsmiljö. Det innebär att jag kan erbjuda kunder en bra och heltäckande service.